Заплахата Omicron мутира бързо и яростно

Досега много от нас са запознати с Omicron варианта на SARS-CoV-2, вируса, който причинява Covid. Този тревожен вариант промени хода на пандемията, което доведе до драматично увеличение на случаите по света.

Също така чуваме все повече и повече за нови подварианти на Omicron с имена като BA.2, BA.4 и сега BA.5. Притеснението е, че тези подварианти могат да доведат до повторно заразяване на хората, което води до допълнително увеличаване на случаите.

Защо виждаме повече от тези нови подварианти? Вирусът мутира ли по-бързо? И какви са последиците за бъдещето на Covid?

Add Comment