10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

2
10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

Ian Holm trong Chúa Nhẫn

 
 

Trích đoạn phim “Chúa nhẫn”. Video: Warner Bros

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

‘Closed On Sunday’ - Kanye West

 
 

MV “Closed on Sunday”. Video: Kanye West Youtube

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

10 sao quốc tế kiếm nhiều tiền nhất năm qua

"Murder Most Foul" - Bob Dylan

 
 

Ca khúc “Murder Most Foul”. Video: Bob Dylan Youtube

Phương Mai (theo Forbes)

Nguồn: VnExpress.net