4 sân bay được đề xuất bổ sung vào quy hoạch

4
4 sân bay được đề xuất bổ sung vào quy hoạch

4 sân bay được đề xuất bổ sung vào quy hoạch

Tạ Lư – Đoàn Loan

Nguồn: VnExpress.net