500 nghìn cộng 500 đồng thì đọc như thế nào?

37

500 nghìn cộng 500 đồng thì đọc như thế nào?

 
 

Theo bạn thì đọc như thế nào cho đúng?

Xuka (st)

Nguồn: VnExpress.net