6 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

5

Vừa qua, để đánh giá hiệu quả của “Giữ trọn Ước mơ”, chương trình khảo sát tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em thực hiện tại 63 tỉnh thành cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đã đạt 79%, tăng 42% so với trước năm 2018. Đây là kết quả từ những nỗ lực không ngừng của các bên phối hợp trong việc nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm trong người dân, cụ thể là trẻ em, giúp giảm thiểu chấn thương do tai nạn giao thông ở trẻ nhỏ, góp phần bảo vệ thế hệ tương lai.

6 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

6 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Những năm qua, để tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông, nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của các em học sinh, hàng loạt hoạt cộng đồng hành diễn ra. Trong đó, sự kiện đi bộ vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tại Hà Nội và TP HCM, thu hút gần 10.000 người tham gia. Sự kiện góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho con em, tạo sự lan tỏa tích cực, hình thành ý thức tự giác của người tham gia giao thông.

Nguồn: VnExpress.net