AEON Việt Nam kiến tạo giá trị bền vững cho thế hệ trẻ

8

Triết lý “Theo đuổi hòa bình, Tôn trọng con người và Đóng góp cho cộng đồng địa phương với việc lấy khách hàng làm giá trị cốt lõi” được xemnhư kim chỉ nam hành động của hàng nghìn nhân viên AEON Việt Nam. Triết lý này không chỉ là khẩu hiệu mà được thể hiện qua từng cung cách vậnhành kinh doanh, chăm sóc khách hàng và quan tâm đến cộng đồng địa phương, bao gồm các khía cạnh người lao động, nhóm đối tượng yếu thế, thế hệtương lai và môi trường sống.

Trong năm 2020, khi nền kinh tế xã hội nói chung chịu nhiều ảnh hưởng từ Covid-19 và thiên tai, đại diện AEON Việt Nam cho rằng hơn bao giờhết, đây là lúc triết lý kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện mạnh mẽ, bằng những hành động cụ thể và mang lại giá trị không chỉ cho hôm naymà còn cho thế hệ tương lai.

AEON Việt Nam kiến tạo giá trị bền vững cho thế hệ trẻ

AEON Việt Nam kiến tạo giá trị bền vững cho thế hệ trẻ

Với AEON Việt Nam, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) không đơn thuần là các hoạt động thiện nguyện ngắn hạn mà gắn liền với hoạt độngvận hành cũng như triết lý kinh doanh của công ty. Bên cạnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp này cònhướng đến kiến tạo giá trị chung cùng cộng đồng địa phương vì mục tiêu phát triển bền vững.

Chiến lược trách nhiệm xã hội được AEON Việt Nam triển khai dựa trên ba trụ cột: quản trị môi trường và tài nguyên, hỗ trợ cộng đồng và nuôidưỡng thế hệ trẻ. Cụ thể trên trụ cột quản trị môi trường và tài nguyên, doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm thiểu tác động của hoạt động kinh doanhlên môi trường. Hai vấn đề được quan tâm nhất là rác thải và khí thải, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên địa phương khihoạt động vận hành, đầu tư và tìm kiếm các giải pháp thay thế bền vững.

Để hỗ trợ cộng đồng, AEON Việt Nam hỗ trợ phát triển, nâng cao nhận thức,giải quyết các vấn đề xã hội của địa phương, chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đối với trụ cột quan trọng “Nuôi dưỡng thế hệtrẻ”, doanh nghiệp kỳ vọng hỗ trợ sự phát triển của thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giáo dục nhằm tạo ra các thay đổi tích cực cho một tươnglai phát triển vững mạnh hơn của xã hội.

Mô hình này phần nào phù hợp với 17 mục tiêu phát triển bền vững mà Liên Hợp Quốc đã đề ra nhằm khuyến khích hành động của chính phủ các nướccũng như các doanh nghiệp trên toàn cầu. Đặc biệt trong năm nay, khi những thách thức như Covid-19 và thiên tai “phủ bóng”, trẻ em và thiếu niên- cộng đồng dễ tổn thương nhất trước biến động thời cuộc, càng trở thành trọng tâm trong chiến lược CSR của AEON Việt Nam.

Nguồn: VnExpress.net