Ba trường THCS chất lượng cao công bố chỉ tiêu

3

Trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm)

Theo phương án tuyển sinh mới được công bố, năm 2020, trường THCS Nam Từ Liêm tuyển 240 học sinh tại 8 lớp, nhiều hơn năm ngoái 30 em. Trong số học sinh tuyển năm nay, 180 em sẽ học chương trình chất lượng cao, còn lại học chương trình Tiếng Anh bổ trợ theo chuẩn đầu ra Cambridge.

Để nộp hồ sơ vào trường, học sinh phải đảm bảo các điều kiện gồm: Phần đánh giá năng lực và phẩm chất bậc tiểu học được đánh giá đạt; điểm kiểm tra cuối năm môn Toán, Tiếng Việt năm lớp 1 và 2 không dưới 8; có 6/9 bài kiểm tra cuối năm ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh các lớp 3, 4, 5 từ 9 trở lên, 3 bài còn lại không dưới 8.

Trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực theo công thức: Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm xét tuyển căn cứ vào tổng điểm kiểm tra cuối năm các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh các lớp 3, 4, 5. Điểm kiểm tra là tổng điểm ba bài thi Toán, tiếng Việt và tiếng Anh theo thang điểm 10 do nhà trường tổ chức. Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã tinh giản, chủ yếu nằm ở lớp 5. Các em sẽ làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, mỗi môn 45 phút. Nếu là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh hoặc con anh hùng, học sinh được cộng 1 -1,5 điểm ưu tiên.

Trường THCS Nam Từ Liêm tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực vào sáng 26/7 và thông báo kết quả sau đó bốn ngày.

Trường THCS Cầu Giấy (quận Cầu Giấy)

Giữ nguyên như năm ngoái, trường tuyển 290 học sinh vào 8 lớp thuộc hai hệ đào tạo. Với chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE, trường tuyển 50 em chia thành hai lớp. Các em phải trải qua hai bài đánh giá năng lực gồm tiếng Anh (75 phút), Toán bằng tiếng Anh (60 phút) do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào ngày 23/7. Điểm tuyển sinh là tổng điểm hai bài thi.

Trường THCS Cầu Giấy dành 240 chỉ tiêu còn lại cho chương trình chất lượng cao. Học sinh muốn nộp hồ sơ vào hệ này phải có điểm kiểm tra cuối năm môn Toán và Tiếng Việt từng năm bậc tiểu học đạt 18 điểm trở lên, điểm kiểm tra tiếng Anh cuối kỳ lớp 3, 4, 5 không dưới 8. Mức chỉ tiêu và yêu cầu sơ tuyển được trường giữ nguyên so với năm 2019.

Trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực. Theo đó: Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển + Điểm kiểm tra x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm xét tuyển (tối đa 10) căn cứ từ điểm kiểm tra cuối kỳ các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1-5) và tiếng Anh (lớp 3-5). Trong đó, điểm kiểm tra định kỳ cuối năm các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh nếu đạt 10 điểm mỗi môn sẽ được quy đổi thành 2 điểm cho năm học đó. Nếu một trong các điểm định kỳ đạt 9 thì điểm quy đổi trừ 0,5 điểm/môn/năm học. Nếu một trong các điểm là 8 thì trừ 1 điểm/môn/năm học. Điểm xét tuyển bằng tổng điểm quy đổi 5 năm học.

Học sinh phải làm thêm bài kiểm tra đánh giá năng lực ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, mỗi môn 45 phút theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận vào ngày 20/7. Điểm kiểm tra là tổng điểm ba bài thi theo thang 10, được tính theo công thức: Điểm kiểm tra = Điểm Toán x 0,4 + Điểm Tiếng Việt x 0,3 + Điểm Tiếng Anh x 0,3.

Trường THCS Cầu Giấy dự kiến công bố kết quả tuyển sinh vào 27/7.

Ba trường THCS chất lượng cao công bố chỉ tiêu

Ba trường THCS chất lượng cao công bố chỉ tiêu

Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân)

Trường cũng triển khai đào tạo chương trình song bằng, tuyển 50 học sinh. Môn thi, hình thức và thời gian thi tương tự trường THCS Cầu Giấy do cùng thực hiện theo Đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Ngoài ra, trường tuyển 200 học sinh tại 5 lớp, giữ nguyên so với năm 2019, đào tạo chương trình chất lượng cao. Trường THCS Thanh Xuân cũng đặt điều kiện sơ tuyển với thí sinh nộp hồ sơ chương trình này. Theo đó, các em phải đạt tối thiểu 9 điểm mỗi trong bài kiểm tra cuối năm lớp 1-5 hai môn Toán và Tiếng Việt, môn tiếng Anh (lớp 3-5) không dưới 8.

Học sinh phải trải qua bài kiểm tra, đánh giá năng lực ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, mỗi bài 40 phút diễn ra vào ngày 21/7.

Điểm tuyển sinh = Điểm xét tuyển (tối đa 10) + Điểm kiểm tra, đánh giá năng lực x 2 + Điểm ưu tiên (nếu có). Những em trúng tuyển sẽ nhập học trong ba ngày 1-3/8.

Trước đó trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam công bố phương thức tuyển sinh. Năm học 2020-2021, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển 180 học sinh THCS, chia làm 4 lớp, giảm 20 em so với năm ngoái. Phương thức tuyển sinh là kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực. Ở vòng 1 – sơ tuyển, trường đánh giá học sinh bằng điểm số với công thức: Điểm sơ tuyển = Điểm học tập cấp tiểu học + Điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học tập cấp tiểu học là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt ở cả 5 năm tiểu học và môn Khoa học, Lịch sử và Địa lý ở lớp 4, 5 (tối đa 140 điểm). Điểm ưu tiên từ 0,5 đến 1,5 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những học sinh có điểm sơ tuyển từ 137/140 sẽ được tham gia vòng 2.

Vòng 2 là kiểm tra, đánh giá năng lực, học sinh làm ba bài Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh, mỗi bài 45 phút vào sáng 24/7. Điểm tuyển sinh bằng tổng điểm kiểm tra ba môn.

Thanh Hằng

Nguồn: VnExpress.net