Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

2
Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Bãi vàng trái phép giữa núi rừng

Hàng trăm người đào bới ở mỏ vàng lớn nhất nước

 
 

Bãi vàng trái phép ở miền núi Quảng Nam. Video: Đắc Thành

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net