Bang chiến trường Georgia đảo chiều

3
  • Dữ liệu kết quả kiểm phiếu mới nhất trên Fox cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Biden đạt 2.449.371 phiếu, trong khi Tổng thống Trump đạt 2.448.454 phiếu, tương ứng tỷ lệ 49,39%-49,37% trong tổng số 99% phiếu đã được kiểm. Với kết quả này, Biden vươn lên dẫn trước 917 phiếu.

    Bang chiến trường Georgia

    Bang chiến trường Georgia ‘đảo chiều’

Nguồn: VnExpress.net