Beirut tan hoang sau vụ nổ

2
Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ

Beirut tan hoang sau vụ nổ lớn

 
 


Cảnh tan hoang ở Beirut nhìn từ trên cao. Video: Guardian

Ảnh: AP, AFP

Nguồn: VnExpress.net