Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

8
Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Bên trong xưởng tủ đông siêu lạnh đựng vaccine Pfizer

Thục Linh (Theo Washington Post)

Nguồn: VnExpress.net