Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

2
Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Biểu tình Myanmar nhìn từ vệ tinh

Ảnh: AFP/ Reuters/ AP.

Nguồn: VnExpress.net