Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

2
Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Bộ đội đón người vào khu cách ly trong đêm

Khu cách ly

 
 


Khách mắc kẹt về khu cách ly. Video: Gia Chính

Gia Chính

Nguồn: VnExpress.net