Các mốc triển khai dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

9
Các mốc triển khai dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Các mốc triển khai dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

Tạ Lư – Đoàn Loan

Nguồn: VnExpress.net