Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

3
Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Căn hộ tối giản của cô gái độc thân

Minh Trang

Thiết kế và thi công: Arch.A Studio

Ảnh: Quang Dam

Nguồn: VnExpress.net