Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

4
Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà di động của cặp vợ chồng Việt

Căn nhà trong xe van của đôi vợ chồng Việt ở Mỹ

 
 

Một buổi sáng trên xe van của Mây Phạm.

Bài: Minh Trang

 Ảnh và video: Nhân vật cung cấp

Nguồn: VnExpress.net