Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

4
Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

Cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, đu dây bắn súng

CSCĐ biểu diễn một mình hạ gục 8 kẻ cầm hung khí

 
 

CSCĐ biểu diễn màn đối kháng một đánh 8 người có hung khí. Video: Bá Đô

Cảnh sát cơ động đặc nhiệm trình diễn bắn súng, võ thuật

 
 

Cảnh sát cơ động đặc nhiệm diễn tập tình huống đu dây, vượt rào bắn súng tiêu diệt khủng bố. Video: Bá Đô

Bá Đô – Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net