Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

76
Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

Cảnh sát cởi trần luyện tập trong tiết trời 10 độ C

CSCĐ Đặc nhiệm biểu diễn khí công trong tiết trời 10 độ C

 
 

Những màn biểu diễn khí công trong tiết trời lạnh 10 độ C. Video: Bá Đô

Bá Đô – Giang Huy

Nguồn: VnExpress.net