Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

10
Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Cảnh tan hoang sau vụ nổ Nashville

Hồng Hạnh (Theo CNN/New York Times)

Nguồn: VnExpress.net