Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

3
Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Cano đưa bà bầu đi đẻ trong lũ

Đưa đẻ trong lũ ở Bệnh viện Lệ Thủy

 
 


Lực lượng chức năng và nhân viên bệnh viện tức tốc hỗ trợ đưa chị Ái đến phòng sanh. Video: Hữu Khoa

Hữu Khoa

Nguồn: VnExpress.net