Cao tốc Lạng Sơn – Cao Bằng được đầu tư như thế nào?

0
Cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng được đầu tư như thế nào?

Cao tốc Lạng Sơn – Cao Bằng được đầu tư như thế nào?

Tạ Lư – Đoàn Loan

Nguồn: VnExpress.net