Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

4
Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Cát bụi bủa vây Bắc Kinh

Bắc Kinh chìm trong bão cát

 
 


Thành phố Bắc Kinh chìm trong màu vàng cam của trận bão cát tồi tệ nhất 10 năm qua. Video: Twitter/Shen Shiwei

Hồng Hạnh (Theo New York Times)

Nguồn: VnExpress.net