Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

3
Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu hơn 200 tỷ đồng bắc qua sông La

Cầu Thọ Tường mới và cầu cũ trước khi phá dỡ hồi tháng 6/2019. Cách đó khoảng 220 m về phía hạ lưu là cầu đường sắt Chợ Thượng cũng được xây từ lâu, đặt song song để phục vụ các đoàn tàu.

Mặt cầu Thọ Tường cũ rộng 3,2 m, đủ cho một ôtô từ 4-7 chỗ hoặc xe tải nhỏ chạy qua, thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông vào những lúc cao điểm như các ngày nghỉ lễ, Tết.

Cầu Thọ Tường bắc qua sông La

 
 


Cầu Thọ Tường bắc qua sông La. Video: Đức Hùng

Đức Hùng

Nguồn: VnExpress.net