Cây đổ, đè 13 học sinh

4
Cây đổ, đè 13 học sinh

Cây đổ, đè 13 học sinh

3 xe cứu thương được huy động, đưa các nạn nhân đến bệnh viện.

Cây đổ, đè 13 học sinh

Cây đổ, đè 13 học sinh

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, các em gặp nạn học lớp 6/8, trong đó có một em bị thương khá nặng. 

Cây đổ, đè 13 học sinh

Cây đổ, đè 13 học sinh

Văn Điệp

*Tiếp tục cập nhật

Nguồn: VnExpress.net