CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

3
CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

CĐV Barca biểu tình ngoài sân Nou Camp

Ảnh: Reuters, AFP

Nguồn: VnExpress.net