CEO KDI Holdings: Chọn cách riêng để tạo giá trị cộng đồng

20

– Giá trị là “từ khóa” mà bất kỳ tập đoàn lớn nào đều đề cập tới; vậy hệ giá trị của KDI Holdings có gì đặc biệt, thưa ông?

CEO KDI Holdings:

CEO KDI Holdings: ‘Chọn cách riêng để tạo giá trị cộng đồng’

– Giá trị xuyên suốt trong quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của doanh nghiệp rất quan trọng. KDI Holdings cũng không phải ngoại lệ. Tất nhiên, KDI là một tập đoàn còn mới, trẻ nhưng có khát vọng sáng tạo, hoạt động nhiều lĩnh vực, dưới sự thành lập và điều hành của nhiều con người thành công ở những lĩnh vực khác nhau.

Để hình thành được những giá trị cốt lõi của tập đoàn đòi hỏi cần phải có thời gian. Đây là giai đoạn chúng tôi bắt đầu xây dựng những giá trị cốt lõi cho KDI Holdings. Tập đoàn có nhiều tố chất riêng như sự sáng sạo, những giá trị gia tăng, chọn lối đi riêng cũng như tư duy “win – win” cùng chia sẻ những lợi ích của mình với đối tác, khách hàng, cộng đồng…

– Những giá trị này được ông và cộng sự hiện thực hóa ra sao?

– Tôi mong muốn đóng góp vào KDI giá trị – đó là hướng tới đáp ứng nhu cầu khách hàng để thông qua đó có thể mang lại thành công cho mình. Chúng tôi có quan niệm, những đối tác, khách hàng thành công thì mình cũng trở nên thành công. Ở KDI, chúng tôi còn tập trung quan tâm đến nhiều vấn đề khác từ giáo dục, đến nông nghiệp công nghệ cao, bất động sản, nội thất… Lấy ví dụ như lĩnh vực bất động sản, đó không chỉ là câu chuyện bất động sản truyền thống mà chúng tôi hướng tới bất động sản phức hợp, địa ốc kết hợp du lịch, đầu tư, trải nghiệm văn hóa…

Nguồn: VnExpress.net