Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

3
Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Châm kim xuyên huyệt chữa liệt nửa người

Thủ pháp điện châm

 
 


Bác sĩ thực hiện thủ pháp điện châm. Các bệnh nhân mức độ bệnh nhẹ hoặc trung bình, khoảng hơn một tháng điều trị là có thể đi lại, tự chủ trong sinh hoạt. Với các bệnh nhân nặng hơn cần một vài đợt điều trị.

Bài: Thúy Quỳnh
Ảnh: Thanh Huế

Nguồn: VnExpress.net