Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái

13

Anh chàng chậm hiểu và rồi phải chịu ‘phạt’.

Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái
Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái - 2
Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái - 4
Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái - 6
Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái - 8

Sau một lúc vòng vo, cuối cùng cô gái cũng ‘lật bài ngửa’ khiến chàng trai vội vàng chuyển khoản.

Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái - 10
Chàng trai bối rối vì cách cư xử khác thường của bạn gái - 12
Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng nghìn lượt thích.

Nancy (st)

Nguồn: VnExpress.net