Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

3
Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho thiếu nhi dịp 1/6

Bảo Trân

Các hoạt động vì cộng đồng là một phần quan trọng trong cuộc sống thường ngày của các cán bộ nhân viên hãng hàng không Vietjet. Đây vốn là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của công ty. Vietjet cho biết luôn dành quan tâm tới cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ, góp phần phát triển con người và mang lại những giá trị tươi đẹp cho xã hội.

Nguồn: VnExpress.net