Chủ quán phở tái hiện ký ức vườn quê trên sân thượng

1
Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Chủ quán phở tái hiện

Chủ quán phở tái hiện ‘ký ức vườn quê’ trên sân thượng

Diệp Phan

Ảnh: Diệp Phan – Đức Chính

Nguồn: VnExpress.net