Chủ tịch MTTQ VN: Dân là gốc

7
 • 9h54

  “Công nghệ thông tin là chìa khoá đi vào kinh tế tri thức”

  Trong tham luận với chủ đề về “kinh tế trí thức”, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM, nói từ những năm 1980 trở lại đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ, nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc, trong đó kinh tế tri thức trở thành xu hướng chung của các nền kinh tế phát triển.

  Những năm qua, TP HCM luôn xác định tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tri thức, đầu tư xây dựng những nền tảng hạ tầng cần thiết, tập trung phát triển các ngành công nghệ cao, thành lập chuỗi công viên phần mềm, công viên khoa học công nghệ… TP HCM là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành chương trình chuyển đổi số. Thành phố cũng đang xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông gắn với thành phố Thủ Đức, thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao.

  Theo ông Phong, để xây dựng nền kinh tế tri thức thì điều quan trọng là tạo niềm tin trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh đổi mới cơ chế, chính sách liên quan, xây dựng chiến lược phát triển…

  “Công nghệ thông tin là chìa khoá đi vào kinh tế tri thức”, ông nói và đề xuất tạo chính sách đặc thù cho những doanh nghiệp có khát vọng và năng lực, hỗ trợ các doanh nghiệp này làm chủ công nghệ, xây dưng thương hiệu

 • 8h30

  “Tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào”

  Trình bày tham luận đầu tiên trong phiên làm việc của Đại hội XIII sáng 27/1, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói đất nước đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, đặt ra nhiều vấn đề mới, sự phát triển đa dạng, năng động và yêu cầu cao hơn về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

  Trong khi đó, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày một gia tăng; phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc.

  Chủ tịch MTTQ VN:

  Chủ tịch MTTQ VN: ‘Dân là gốc’

  “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên có mặt, có nơi còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm và tinh vi”, ông Mẫn phát biểu và cho rằng những thách thức đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đòi hỏi Mặt trận phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn trước những yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước.

  Theo Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN, thời gian tới, hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên, của Ban công tác Mặt trận ở hơn 100 ngàn địa bàn dân cư trong cả nước; tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

  “Lắng nghe ý kiến nhân dân…, đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, ông nói.

  Qua thực tiễn hoạt động, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN nêu 5 bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của MTTQ VN. Đầu tiên là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định để Mặt trận tập hợp được mọi lực lượng, xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  “Trong mọi hoạt động, hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”, ông nói.

 • 8h15

  Sáng 27/1, Đại hội XIII bước sang ngày làm việc thứ ba, thảo luận về các Văn kiện trình Đại hội. Trước đó, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết đã có 107 bài tham luận gửi về Đại hội XIII. Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp để có nhiều đại biểu được trình bày tham luận, bố trí ở mức cao nhất. Do thời gian có thể không bố trí hết được thì sẽ in kỷ yếu, Đại hội xong phát hành cho các tổ chức Đảng.

  Đại hội XIII họp phiên trù bị ngày 25/1 và khai mạc sáng 26/1, với sự tham dự của 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu Đảng viên trong cả nước.

  Các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các dự thảo Văn kiện, trong đó văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) – cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Nguồn: VnExpress.net