Covid-19 quật ngã nhà tang lễ Texas

7
Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Covid-19

Covid-19 ‘quật ngã’ nhà tang lễ Texas

Ảnh: Reuters

Nguồn: VnExpress.net