CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

4

CSGT TP HCM mở chiến dịch xử lý xe máy cũ nát

 
 

Tài xế nêu lý do chạy xe cũ nát khi bị xử phạt. Video: Nguyễn Điệp

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

CSGT TP HCM ra quân xử phạt xe cũ nát

Quỳnh Trần

Nguồn: VnExpress.net