Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

1
Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Mỹ - Canada

 
 

Dòng phương tiện nối đuôi nhau qua cầu Blue Water ngày 9/2. Video: AP.

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ

Cuộc biểu tình bài vaccine làm tê liệt cửa khẩu Canada – Mỹ

Ảnh: Reuters, AP, CBC

Nguồn: VnExpress.net