Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

2
Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

 
 

Một người biểu tình trúng đạn ở Yangon hôm 28/2.

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Cuộc biểu tình biến thành đổ máu tại Myanmar

Ảnh: AFP

Nguồn: VnExpress.net