Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

9
Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Người ủng hộ Trump xông vào tòa quốc hội, một người bị bắn chết

 
 

Hỗn loạn tại tòa quốc hội Mỹ ngày 6/1. Video: Reuters.

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

 
 


Một người phụ nữ bị bắn vào cổ bên trong Điện Capitol. Video: Twitter/FrumNewsReport.

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Cuộc biểu tình bùng phát thành bạo lực tại Đồi Capitol

Ảnh: Reuters, AFP, AP, Twitter/igorbobic.

Nguồn: VnExpress.net