Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

9
Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Cuộc biểu tình đẫm máu ở trung tâm công nghiệp Myanmar

Nhà máy Trung Quốc ở Myanmar bị đốt phá

 
 


Hỏa hoạn ở nhà máy Trung Quốc tại thị trấn Hlaing Tharyar hôm 14/3. Video: Global Times

Hồng Hạnh (Theo AFP/Reuters)

Nguồn: VnExpress.net