Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

3
Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Đà Nẵng tăng tốc xét nghiệm trong cộng đồng

Xét nghiệm nCoV trong dân cư ở Đà Nẵng

 
 


Lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư có ca mắc nCoV. Video: Nguyễn Đông.

Nguyễn Đông

Nguồn: VnExpress.net