Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

0
Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Dàn mỹ nhân hội ngộ đầu năm

Kim Duyên: 'Miss World 2021 rất yêu quý tôi'

 
 

Kim Duyên nói về kết quả top 16 Miss Universe hồi tháng 12/2021. Video: Vân An

Tân Cao (ảnh: Phượng Hoàng)

Nguồn: VnExpress.net