Đảng của Joshua Wong giải tán

2
Đảng của Joshua Wong giải tán

Đảng của Joshua Wong giải tán

“Sáng nay chúng tôi đã nhận được thông tin và chấp nhận sự ra đi của Joshua Wong, Nathan Law và Agnes Chow. Sau nhiều lần cân nhắc nội bộ, chúng tôi đã quyết định giải tán và ngừng mọi hoạt động”, đảng Demosisto đăng trên Twitter hôm nay.

*Tiếp tục cập nhật

Ngọc Ánh (Theo Sputnik)

Nguồn: VnExpress.net