Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

4
Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Đảo Indonesia tan hoang sau động đất

Ảnh: AFP/Reuters/AP

Nguồn: VnExpress.net