Đề tham khảo thi THPT Quốc gia các môn tự nhiên

4

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 ngày 3/4, tổ Khoa học tự nhiên Hệ thống giáo dục Học Mãi đã có những nhận định về đề tham khảo bài thi các môn tự nhiên.

Phân bổ nội dung kiến thức bài thi Khoa học tự nhiên

Thời gian làm bài mỗi môn là 60 phút, tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo công bố. Trong đó, 90% câu hỏi thuộc chương trình lớp 12, 10% câu thuộc lớp 11. Riêng môn Hóa, do đặc thù môn học nên 85% câu hỏi thuộc lớp 12 và 15% câu hỏi thuộc lớp 11. Phần lớn câu hỏi lớp 12 thuộc chương trình học kỳ một. Có thể quan sát bảng sau:

 STT

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Tỷ lệ của lớp 11, 12

Tỷ lệ: 90% lớp 12, 10% lớp 11

Lớp 12: 85% (34/40 câu).
Lớp 11: 15% (6/40 câu).

Tỷ lệ: 90% lớp 12, 10% lớp 11

Tỷ lệ của học kỳ một/hai lớp 11

Học kỳ một: 2 câu (chiếm 5%): thuộc các chương Điện tích – Điện trường và Dòng điện không đổi.

Học kỳ một: 4 câu (chiếm 10%), thuộc các chương: cacbon-silic, hiđrocacbon no, sự điện li, nitơ-photpho.

100% học kỳ một lớp 11, chương chuyển hóa vật chất và năng lượng

Học kỳ hai: 2 câu (chiếm 5%): thuộc các chương Từ trường và Mắt, Các dụng cụ quang

Học kỳ hai: 2 câu (chiếm 5%), thuộc các chương: hiđrocacbon không no, hiđrocacbon thơm.

Tỷ lệ của học kỳ một/hai lớp 12

Học kỳ một: 22 câu (chiếm 55%): thuộc các chương Dao động cơ; Sóng cơ và Điện xoay chiều.

Học kỳ một: 21 câu (chiếm 52,5%), thuộc các chương: este-lipit, amin-amino axit-protein, cacbohidrat, polime, đại cương kim loại.

Học kỳ một: 25 câu (chiếm 62,5%), thuộc các chương Di truyền và biến dị 8 câu, Quy luật Di truyền 11 câu, ứng dụng Di truyền 2 câu, Di truyền quần thể 3 câu, Di truyền người một câu.

Học kỳ hai: 14 câu (35%): thuộc các chương Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng và Hạt nhân nguyên tử.

Học kỳ hai: 13 câu (32,5%), thuộc các chương: kim loại kiềm-kim loại kiềm thổ-nhôm, sắt và một số kim loại quan trọng.

Học kỳ hai: 11 câu (27,5%), thuộc các chương Tiến hóa 4 câu, sinh thái 7 câu.

Độ khó của các bài thi thành phần

70% số câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, 30% số câu hỏi còn lại ở mức độ vận dụng và vận dụng cao. Các câu ở mức độ nhận biết chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, số ít rơi vào lớp 11. Nhận định cụ về những câu hỏi vận dụng và vận dụng cao của từng môn như sau:

Vật lý: Có khoảng 10 % câu hỏi vận dụng cao vẫn rơi vào các chương Dao động cơ, Sóng cơ và Điện xoay chiều, thuộc chương trình Vật lý 12 như mọi năm. Các câu vận dụng cao nhiều nhất thuộc chương Điện xoay chiều (2 câu), nằm trong phần kiến thức về mạch điện xoay chiều R,L, C có các thông số thay đổi, đồ thị điện. Câu vận dụng cao thuộc chương Sóng cơ cũng là một bài toán không mới về khoảng cách trong giao thoa sóng. Câu hỏi vận dụng cao thuộc chương Dao động cơ là một câu hỏi khá quen thuộc về dao động của con lắc đơn trong điện trường.

Hóa học: 12,5% câu hỏi (5 câu) ở mức độ vận dụng cao. Trong năm câu này không có câu thuộc kiến thức lớp 11, các câu nằm ở nhiều chương của học kỳ một lớp 12 (este-lipit, amin-amino axit-protein, đại cương kim loại). Các câu hỏi khó và rất khó là: 76, 77, 78, 79, 80. Ngoài ra trong năm câu mức độ vận dụng cao có đến ba câu thuộc chương este – lipit là chương thuộc chương trình học kỳ một lớp 12. Điểm nổi bật là tương tự đề thi THPT Quốc gia năm 2019 và khác với đề thi các năm trước, đề thi có một câu liên quan đến thực hành thí nghiệm ở mức độ vận dụng cao đòi hỏi học sinh phải hiểu bản chất thí nghiệm, các thao tác thực hành thí nghiệm cũng như có khả năng suy luận mới làm được câu hỏi này.

Sinh học: 30% thuộc mức độ vận dụng, vận dụng cao, thuộc chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị, quy luật di truyền, di truyền quần thể và di truyền người. Câu hỏi khó và cực khó là các câu 117, 118, 119, 120 do đề có nhiều dữ liệu gây rối, học sinh cần tỉnh táo mới có thể hoàn thành.

Thế Đan

Nguồn: VnExpress.net