Diễn biến Covid-19: 24 giờ không thêm ca nhiễm mới

6

Nguồn: VnExpress.net