Diễn biến Covid-19: Thêm 2 ca nhiễm mới

4

Nguồn: VnExpress.net