Diễn biến Covid-19: Thêm hai ca nhiễm mới

2

Nguồn: VnExpress.net