Doanh nghiệp chia sẻ về con đường Make in Viet Nam

4
 • 13h30

  Tiếp nối phiên buổi sáng của Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chiều nay với 2 phiên nội dung, các doanh nghiệp sẽ trao đổi về quá trình phát triển ứng dụng sản phẩm, những thuận lợi, khó khăn, cũng như đóng góp nhiều giải pháp để Việt Nam có thể thúc đẩy nhanh hơn chuyển đổi số quốc gia.

  Doanh nghiệp chia sẻ về con đường Make in Viet Nam

  Doanh nghiệp chia sẻ về con đường Make in Viet Nam

  Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2020, sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư. Lần thứ hai diễn đàn diễn ra, với 3 phiên thảo luận, đây làn ơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng đột phát để huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

  Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020 có sự đồng hành của Viettel, FPT, BKAV, VinBrain, BeGroup, TPBank, Asanzo, QTSC Software, CMC, MISA, FSI và MobiFone.

Nguồn: VnExpress.net