Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

2
Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Đốt rụi 50 ôtô phản đối cảnh sát bắn người da màu

Người da màu bị cảnh sát bắn trước mặt 3 con

 
 

Khoảnh khắc cảnh sát bắn Jacob Blake. Video: Raysea White/TMX News.

Ảnh: AP

Nguồn: VnExpress.net