Đường 1,3 km treo gần 20 năm ở thủ đô

4
Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường 1,3 km

Đường 1,3 km ‘treo’ gần 20 năm ở thủ đô

Đường Huỳnh Thúc Khánh kéo dài

 
 

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Video: Lộc Chung

Phương Sơn – Lộc Chung

Nguồn: VnExpress.net