Em bé chào đời phút giao thừa

7
Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Em bé chào đời phút giao thừa

Lê Nga – Thư Anh

Nguồn: VnExpress.net