Gần 98 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống

4
  • Theo Dự án Bầu cử Mỹ, đến chiều 2/11, với một số bang vẫn tổ chức bỏ phiếu sớm, khoảng 35,5 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu trực tiếp và 62,1 triệu người bỏ phiếu qua thư. Số liệu này cho thấy người Mỹ đang từ bỏ hình thức bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử, vốn được duy trì suốt nhiều thế kỷ qua trong hệ thống bầu cử nước này.

    Số phiếu bầu sớm năm nay đã chiếm hơn 2/3 tổng số phiếu bầu được bỏ trong toàn bộ cuộc bầu cử năm 2016. Chúng nhiều khả năng cũng sẽ khiến tổng số cử tri đi bầu năm nay vượt kỷ lục 4 năm trước, khi gần 139 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu bầu tổng thống.

    Gần 98 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống

    Gần 98 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu bầu tổng thống

    table widget

Nguồn: VnExpress.net